Der skal lige lægges håndklæder under døren

27 June 2022
Anders Lundtang Hansen

editorial

Det er heldigvis i sjældne situationer, at man skal lægge håndklæder under døren, men når det er nødvendigt, så skal det også ske meget hurtigt, og de håndklæder skal gerne lukke helt tæt.

Det har noget at gøre med, at man forsøger at tætne døren, så der ikke er de sprækker og mellemrum, som der normalt er.

Det er ikke fordi, man forsøger at skabe et rum uden luft, men fordi der er opstået ildebrand på den anden side af døren!

Derfor har man trukket sig tilbage hertil, da man ikke kunne nå at komme ud, så man befinder sig i et værelse, hvor man kan håbe på, at der snart komme brandfolk, der kan redde en ud af vinduet, for der er for mange etager ned, til at man kan hoppe i sikkerhed.

døre

Det kan redde ens liv ved at gøre det her ved døren

Måske er du ikke klar over det, men det er faktisk sjældent, at det er selve ilden, der slår dig ihjel ved en brand, for du bliver som regel kvalt af røgen først, før ilden får fat i dig.

Og sådan noget røg kan slippe ind gennem de mindste åbner, og så søger det opad.

Derfor skal man tætne døren med det, som man har, og det kan netop være håndklæder, men sådan set kan det også være andet såsom tøj eller ting og sager, som der kan foldes og bøjes.

Det er bedre at tætne med noget, end at man slet ikke tætner, og det kan være forskellen på liv eller død, da man sikrer sig mere tid uden at blive forgiftet af røgen.

Så selvom man måske ikke kan tætne alt ved døren, så må man forsøge at tætne der, hvor der kommer mest røg ind og så ellers forholde sig nede ved gulvet med hovedet og resten af kroppen.